1. Motorhistoriska Sällskapet i Sverige - MHS

    mhs.se

    Motorhistoriska Sällskapet i Sverige är riksomfattande och har ca 4300 medlemmar. Målsättningen är bland annat att befrämja att gamla fordon bevaras och används.